Miljö, produktion & kvalitet

Miljö- och kvalitetsarbete har hög prioritet hos oss på Rydbergs, och det gäller självklart alla varumärken som ryms inom Foodmark. Vi tar vårt ansvar för omgivningen från råvara till färdig produkt – målsättningen är att bli bättre i takt med att kunskapen ökar och tekniken förfinas. Samtliga anställda har genomgått en grundläggande miljöutbildning, våra säljare kör miljö- eller snåla dieselbilar och vi har en miljöansvarig som säkerhetsställer att vi följer vår miljöpolicy.
Spånga och Gotland är BRC-certifierade sedan 2004 och Landskrona BRC-certifierades 2007 övergick 2012 IFS-certifiering.

Egna kontraktsodlingar

Vi har egna kontraktsodlingar av potatis och rödbetor på Gotland där vi har byggt ett reningsverk med kretslopp som förser närliggande åkrar med näringsrikt vatten från produktionen. Detta kretslopp minskar övergödning och slammet återanvänds. Vår odlingsrådgivare besöker regelbundet odlingarna och för diskussioner med ett tjugotal lantbrukare om olika odlingsåtgärder för att garantera en hög kvalitet på råvarorna. Jord- och växtanalyser genomförs också kontinuerligt för att bekräfta att grödorna mår bra och för att minska risken för näringsläckage och bristsymtom.

Så källsorterar du våra förpackningar

Vi använder oss av ett antal olika förpackningar som har ett gemensamt: de ska skydda våra produkter och därmed säkerställa hög kvalitet från fyllning till konsumtion. Vid källsortering lägger du hinkar, dunkar, plastbägare och liknande bland hårda plaster. Metallfolien i plastbägarna lägger du bland metaller.


SENASTE NYHETERNA

Gräddleverpastej vinner Chark-SM

08:20, 31 oktober 2014


Rydbergs inleder hösten med starka lanseringar

10:32, 9 september 2014


Är du också en Året runt-grillare?

09:44, 26 augusti 2014


VISA ALLA NYHETER