Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får från er besökare.

 • Kan jag använda den tomma förpackningen till att förvara annan mat i?

  Våra dressingar/såser/sallader fylls i förpackningar av livsmedelsgodkänd plast. Materialet är passande för den typ av produkter vi saluför. Användning och hantering utöver detta har vi inte möjlighet att svara för.  

 • Vad innebär gaffel/glas-symbolen på undersidan av hinken?

  Den pilsymbol som är i mitten av de tre symbolerna pekar åt höger mot den symbol där glas och bestick inte är överstrukna. Detta innebär att hinken är lämplig att använda för den typ av produkt som hinken innehåller. Hade pilen istället pekat åt andra hållet, mot den överstrukna bilden, hade materialet inte varit lämpligt. Vi rekommenderar inte att mat uppvärms i mikrovågsugn i våra förpackningar, eller används för nedfrysning av mat.

 • Hur ska jag källsortera era förpackningar?

  Våra förpackningar i plast ska sorteras som plast och metalloblaten sorteras som metall. Vi hoppas att alla våra konsumenter vill hjälpa oss med att lämna den tomma förpackningen till återvinning där den få ett ”andra liv” som något annat än livsmedelsförpackning. 

   

 • Hur bidrar ni med att minska användningen av plast?

  Vi arbetar aktivt med att hitta än bättre förpackningslösningar än de vi redan har. I enlighet med plastinitiativet som vi skrivit på, är målet att till år 2025 använda 100% återvinningsbara material och att minimera mängden material utan att det får en negativ påverkan på produktkvalitet, livsmedelssäkerhet eller matsvinn. 

   

  För oss på Rydbergs och Foodmark är det viktigt att bidra med god och hållbar mat, men även att ha en ansvarsfull och långsiktig företagsstyrning. Därför tar vi ansvar genom hela värdekedjan. Vi arbetar med allt från innovation, produktutveckling och inköp till produktion, försäljning och kundservice. Vi arbetar kontinuerligt för en cirkulär värdekedja genom att använda allt mer återvinningsbart och återvunnet material i våra förpackningar och vi hoppas att vi framöver, tillsammans med andra aktörer, kan sluta cirkeln än mer genom att påverka våra konsumenter till att i högre grad lämna den tomma förpackningen till återvinning.