Miljö, produktion & kvalitet

Miljö, produktion & kvalitet

Miljö- och kvalitetsarbete har hög prioritet hos oss på Rydbergs, och det gäller självklart alla varumärken som ryms inom Foodmark. Vi tar vårt ansvar från råvara till färdig produkt – målsättningen är att bli bättre i takt med att kunskapen ökar och tekniken förfinas. Samtliga anställda har genomgått en grundläggande miljöutbildning, våra säljare kör miljöbilar eller snåla dieselbilar och vi har en miljöansvarig som ser till att vi följer vår miljöpolicy.

Våra Rydbergsfabriker i Haninge, Vidsel och på Gotland är BRC-certifierade.

Klicka här om du vill läsa mer om Foodmarks hållbarhetsarbete.

Rydbergs

Egna kontraktsodlingar

Vi har egna kontraktsodlingar av potatis och rödbetor på Gotland där vi har byggt ett reningsverk med kretslopp som förser åkrarna i närheten med näringsrikt vatten. Detta kretslopp minskar övergödning och slammet återanvänds. Vår odlingsrådgivare besöker regelbundet odlingarna och samarbetar med ett tjugotal lantbrukare för att ta fram olika odlingsåtgärder som ska garantera hög kvalitet på råvarorna. Jord- och växtanalyser genomförs också kontinuerligt för att bekräfta att grödorna mår bra och för att minska risken för näringsläckage och bristsymtom.

Så källsorterar du våra förpackningar

Vi använder oss av ett antal olika förpackningar som har ett gemensamt: de ska skydda våra produkter och därmed säkerställa hög kvalitet från fyllning till konsumtion. Vid källsortering lägger du hinkar, dunkar, plastbägare och liknande bland hårda plaster. Metallfolien i plastbägarna lägger du bland metaller.


SENASTE NYHETERNA

Vårens nyheter från Rydbergs

13:16, 8 mars 2024


Salladsdressing – från dunk till hink och flaska

14:01, 5 mars 2024


Rydbergs 250ml-flaskor blir 100% återvinningsbara

09:21, 11 december 2023


VISA ALLA NYHETER